przewodnikterespol
  Krótka historia Kobylan
 

Pierwsze wzmiankowania o wsi Kobylany pochodzą z " Metryki Litewskiej", wg której prawosławny pop Michał Bezmeznicki posiadał od czasów księcia Witolda ( 1392 -1430) folwark w tejże wsi. Wiadomo , że  na początku XVI w. Paweł Sapieha z Kodnia wytoczył proces poddanym królewskim z Kobylan za niszczenie upraw i gnębienie ludności z Kodnia. W rękach królewskich Kobylany pozostawały do trzeciego rozbioru ( 1795 r.) Włościanie tych dóbr podlegali bezpośrednio administracji królewskiej i musieli dostarczać zboża do spichlerzów królewskich w Łomazach, Piszczacu i Brześciu.W XIX w. dobra kobylańskie znalazły się w rękach Jaszczołdów. Właścicielem Kobylan był m.in. Franciszek Jaszczołd, znany architekt. Jego dziełem była kaplica grobowa w Neplach, wiele siedzib ziemiańskich na Litwie, pałac w Wistyczach i Kowerdziakach koło Brześcia, pałac w Petrykozach, Rozkoszy koło Konstantynowa, rezydencja Kaliksta Mierzejewskiego w Neplach i in.

 

CIEKAWE MIEJSCA

v  Z dawnej zabudowy pozostała murowana stodoła z pocz. XIX w. oraz wzniesiona w tym samym okresie niewielka, obecnie nie użytkowana dawna dworska kaplica.

v   Krzyż stojący na skrzyżowaniu z drogą Brzezinka - Więckowice  opatrzony jeszcze czytelną inskrypcją Pamiątce usamowolnienia włościan wsiów Kobylany, Brzezinka i Rudawa; 1821. Otóż w podanym roku Komisja Włościańska Wolnego Miasta Krakowa powołana w 1815 r. z inicjatywy cara Aleksandra I zamieniła w dobrach narodowych i duchownych pańszczyznę na czynsz w naturze lub pieniądzu. Wówczas też dokonano rozdziału pastwisk i lasów między wieś i dwór. Była to jedna z pierwszych na terenie Polski prób rozwiązania kwestii chłopskiej.

v  Prawosławna Cerkiew Opieki Matki Bożej wybudowana w 1890 r.. Wewnątrz mieści się zabytkowy ikonostas z XIX w. Świątynia reprezentuje styl neoruski. Murowana z cegły, otynkowana. Składa się z kwadratowej nawy, takiegoż prezbiterium, prostokątnej kruchty i frontowej wieży

z przedsionkiem w przyziemiu.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (25 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=