przewodnikterespol
  Krótka historia Nepel
 

W

ieś posiada udokumentowane bogate osadnictwo pradziejowe, położona u ujścia Krzny do Bugu. Jak głosi legenda nazwa pochodzi od słowa „ne pliwi" - nie płyń. Było to ostrzeżenie, dla tych którzy chcieli przepłynąć Bug na drugą stronę, bo tam czekał nieprzyjaciel.  Jest to wieś książęca założona przed 1430 r. Przez wieki Neple były siedzibą zacnych rodów. W XIX w. własność Niemcewiczów, Orzeszków, Mierzejewskich, Kierbedziów. Na początku XIX w. przebywał tu poeta i historyk Julian Ursyn Niemcewicz, który swój pobyt w Neplach opisał w „Pamiętnikach historycznych" oraz car rosyjski Aleksander I. Bywał tu też inżynier Stanisław Kierbedź, budowniczy mostu na Wiśle w Warszawie.  Na pocz. XIX w. ówczesny właściciel Kalikst Mierzejewski wybudował w Neplach pałac otoczony ogrodem i parkiem z bardzo rzadkimi okazami drzew i krzewów oraz oranżerię, w której rosło około 4000 roślin, m.in. kamelie i ananasy. Założył hodowlę bażantów, zwierzyniec z żubrami i danielami, a na okolicznych morenowych wzgórzach winnice. W 1854 r. pałac zniszczył ogromny pożar. Odbudował go jeszcze za życia fundatora F. Jaszczołd, choć i ten kolejny nie przetrwał długo. Obecnie funkcjonuje w nim wypoczynkowy ośrodek Caritasu.

Zabytki:

v  Zespół dworski należący pierwotnie do rodziny Niemcewiczów m.in. do stryja poety Juliana Ursyn Niemcewicza, adiutanta Tadeusza Kościuszki

v  Budynek mieszkalny, tzw. „Biały dworek", murowany z pocz. XX w.

 

 


 

 

 

v  Pawilon ogrodowy, tzw. „Altana chińska", murowana z I poł. XIX w., dawna biblioteka

v  Neogotycka murowana kaplica ogrodowa z 1829 r., a w niej marmurowa tablica poświęcona Juliuszowi Augustowi Mierzejewskiemu, ufundowana przez rodziców po tragicznej śmierci syna; w podziemiach został również pochowany Kalikst Mierzejewski

v  Krzyż żelazny na olbrzymim głazie ustawionym w miejscu, w którym w październiku 1828 r. spadł z konia 11-letni ostatni syn Kalista Mierzejewskiego – Juliusz August

v  Barokowy kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1769 r., ufundowany przez Franciszka Ursyna Niemcewicza; pierwotnie był cerkwią unicką, w latach 1874-1919 cerkwią prawosławną; wewnątrz znajdują się epitafia Niemcewiczów

 

 v  Pomnik Na pamiątkę pobytu Wojska Polskiego z marszałkiem Józefem Piłsudskim w roku 1920 (Józef Piłsudski odwiedził Neple w sierpniu 1915 r., kiedy I Brygada Legionów Polskich nacierała w składzie wojsk austro- niemieckich na carską Rosję) oraz – na pobliskim cmentarzu – mogiła-krzyż ku czci żołnierzy polskich, poległych w 1920 roku w wojnie z bolszewikami

v  Kamienna baba – ciekawy głaz z okresu wczesnego średniowiecza

v  Kaplica Mierzejewskich neogotycka kaplica-grobowiec z 1829 roku

v  Czołg Armii Czerwonej, który jako pierwszy miał przejechać Bug i wraz z innymi wyprzeć Niemców z Polski

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (6 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=